1. Administratorem danych osobowych w myśl ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U.2016.922 j.t.) o ochronie danych osobowych jest itSilesia z siedzibą przy ul. Wincentego Pola 16, 44-100 Gliwice.
  2. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez itSilesia jego danych osobowych w celu realizacji dokonanej rezerwacji. Użytkownik wyraża także zgodę na przetwarzanie i przekazywanie jego danych osobowych do podmiotów współpracujących z itSilesia w zakresie dokonywania rezerwacji Wizyt.
  3. Aby uczynić korzystanie z naszego serwisu tak wygodnym jak to możliwe, w pewnych obszarach wykorzystywane są tzw. ciasteczka, pliki cookie. Pliki cookie to małe tekstowe pliki które są zapisywane na twardym dysku użytkownika. itSilesia nie wykorzystuje technologii łączących pliki cookie z kontem użytkownika. Jest możliwe korzystanie z serwisu bez akceptowania plików cookie, jednak może to spowodować ograniczenie funkcjonalności aplikacji. Przeglądarki internetowe posiadają funkcję akceptacji lub rezygnacji z plików cookie, wszystkich lub w określonych przypadkach.
  4. Wszelka korespondencja Użytkownika z itSilesia winna odbywać się drogą elektroniczną.